Värdeportföljen in i 2021

Då det är relativt stor omsättning i min värdeportfölj vill jag dokumentera vilka innehav jag går in i 2021 med. Men först en Strategy overview, dels för att jag själv ska komma ihåg hur jag investerade i slutet av 2020 om jag skulle läsa detta om 5-10 år, och dels för eventuella läsare.

Som grund för mina tre del-portföljer använder jag 2 strategier, som i sin tur bildar Value-portföljen. De 3 del-portföljerna ombalanseras vid olika tidpunkter, en gång per kvartal. Alla tre del-portföljer håller 20 aktier vardera och jag försöker hålla lika mycket kapital i respektive del-portfölj. Maximalt antal innehav i Value-portföljen är 60 (20+20+20), men då överlapp mellan del-portföljerna förekommer håller jag totalt oftast 40-50 innehav. Det betyder att en aktie som köps in i två eller fler del-portföljer kommer ha en större vikt i total portfölj. I nuläget finns ingen aktie i samtliga tre del-portföljer, men ett antal aktier finns i två del-portföljer.

Value-portföljen som jag går in i 2021 med:

Portföljen hade med all säkerhet inte sett ut såhär om jag investerade med egen analys som grund. Jag hade antagligen haft ett stort Twitter-bias och legat tung i aktier som Evolution Gaming, Embracer, Stillfront, Facebook, Plejd osv. Det har varit helt rätt de senaste åren. Men jag vet att jag inte kommer ha conviction nog om det skulle storma kring bolagen. Jag behöver vara mycket mer påläst än vad jag har tid och lust till att vara och jag hyser stor respekt till de som lägger ned den tid som krävs. Jag har istället lagt tid på att läsa studier kring kvantitativa strategier och har en conviction till den approachen. Regelstyrt, utan känslor. Vi är vår egen värsta fiende när det kommer till investeringar och beslut kring pengar.

I år blir fjärde året jag investerar kvantitativt i individuella aktier. Första året underpresterade strategin mot index med 0,1%-enheter. Andra året med 24%-enheter. Det var tufft. Tredje året underpresterade strategin också, men index gick upp 32% och min portfölj 25%, så jag var nöjd ändå. Jag visste att strategin haft 5-årsperioder med underprestation mot index. Men i år ser det ut som att strategin slår index, vilket glädjer mig. Historisk utveckling finns här.

Nya innehav i Magic Formula Vinterportfölj

I början av december var det dags för ombalansering av den Magic Formula portfölj som ombalanseras i december varje år. Jag har ytterligare en Magic Formula portfölj som ombalanseras i juni varje år. För att särskilja dessa åt kommer jag kalla decemberportföljen för MF Vinterportfölj och juniportföljen för MF-Sommarportfölj.

Jag rankade alla aktier på Small, Mid och Large cap (med undantag för finans och fastighetsbolag) enligt Magic formula. De 40 högst rankade aktierna sorterades sedan på högst 6-månaders prisutveckling. Sex aktier från föregående års vinterportfölj återfanns på listan i år igen och behölls därmed. Resterande såldes och 14 nya innehav köptes in för att därmed bilda Magic Formula Vinterportfölj med 20 likaviktade innehav:

Några noteringar bland portföljens innehav:

 • Av Magic Formulas topp 20 bäst rankade aktier filtrerade mitt momentumfilter bort 12 av dom
 • EV/EBIT snittet på 13,1 är i år högre jämfört med förra året, då det låg på 11 blankt
 • Även P/E-snittet på 17,6 är högre i år jämfört med förra året, då 14,2
 • Avkastning på eget kapital är i år drygt 1%-enhet högre än förra året
 • 15 av portföljbolagen har en avkastning på eget kapital på över 20%
 • Snittmomentum för förra årets portfölj låg på 16%, hela 36%-enheter lägre än i år
 • Hälften av portföljbolagen har en tvåsiffrig årlig vinsttillväxt sett till de senaste 5 åren.
 • Endast en aktie har ett ensiffrig P/E-tal, Ferronordic. I portföljen som formades i dec -19 hade 5 aktier ensiffriga P/E-tal
 • De allra lägst värderade aktierna brukar ha negativt momentum. Men den bäst rankade aktien enligt Magic Formula, Ferronordic, som inkluderades i portföljen har gått upp hela 32% de senaste 6 månaderna
 • Vi har en övervikt mot IT-konsultbolag. 20% av portföljen är investerat i KnowIT, Prevas, Softronic & B3 Consulting. Jag tror att de tre sistnämnda kan vara föremål för uppköp nästa år
 • Portföljen är tilltad mot småbolag, 45% av portföljen består av aktier från Small Cap listan, 30% från Mid Cap och 25% från Large Cap
 • Softronic, JM, Christian Berner Tech, Boliden, Semcon, & Ferronordic är återkommande innehav från förra året
 • B3 Consulting är portföljens minsta bolag sett till börsvärde, 372 miljoner SEK. Boliden är portföljens största med sina 80 miljarder SEK. Snittet för portföljen ligger på 11 miljarder SEK
 • Börsen har stigit ca 17% de senaste 6 månaderna. Snittet för aktierna i portföljen är en uppgång på drygt 50%

Dessa aktier hålls nu i 12 månader. Nästa ombalansering sker i början av december 2021.

Ombalansering av Magic Formula

I december 2019 rankade jag alla aktier på Small, Mid och Large cap enligt Magic formula. De 40 högst rankade aktierna sorterades sedan på bäst 6-månaders prisutveckling, dvs prismomentum. De 20 aktier med bäst prismomentum bildade en portfölj som det nu, 12 månader senare, är dags att summera och ombalansera.

Portföljen som formerades i december 2019 och såldes i december 2020 slog index. Avkastningen landade på 14,42% inkl. utdelning, vilket var 2,61%-enheter bättre än mitt jämförelseindex, SPP Aktiefond Sverige.

Portföljens innehav och avkastning ses i tabellen nedan:

Några noteringar bland portföljens innehav:

 • CTT Systems var upp 68% innan corona-kraschen, ned 33% i augusti och såldes i december med 5% förlust
 • Oljebolagen blev portföljens stora sänken. Utan dessa hade avkastningen landat på ca 20%
 • NOTE var ned 40% i mitten på mars men blev portföljens nästa bästa aktie, upp 50%
 • NCAB Group, sektorkollega till NOTE blev portföljens bäst presterande aktie, upp ca 57%
 • Arctic Paper, portföljens billigaste bolag vid investeringstillfället med ett P/E-tal på 6,8 avkastade 29%
 • Volvo som hade högst bolagsvärde (301 miljarder SEK) vid investeringstillfället gick upp ca 33%
 • Lundin Energy som tappat 25% under året dubblade antalet aktieägare på Avanza under året
 • Trots att Epiroc avkastade nästan 30% har antalet aktieägare på Avanza minskat
 • 6 av innehaven, dvs 30%, köptes även in till portföljen som skapades i december 2020

Återkommer med sammanställning om vilka aktier som ingår i den portfölj som skapades i december 2020.

Avvika från index med 47 innehav?

Min värdeportfölj består av tre underliggande portföljer. Två stycken Magic Formula-portföljer som ombalanseras årsvis vid olika tillfällen. Vidare har jag en EV/EBIT + Momentum-portfölj som ombalanseras två gånger per år. Ombalansering sker med ett kvartals mellanrum. Respektive underliggande portfölj håller 20 aktier vilket gör att total portfölj kan bestå av 60 aktier, men oftast finns en del överlapp av innehaven mellan portföljerna.

Diversifiering är något som ofta diskuteras på Twitter. Vissa menar att om man har fler än 15-20 innehav kommer portföljen prestera likt index, punkt. Jag kan slå hål på det påståendet. Min värdeportfölj har haft ca 45 innehav under 2020 och portföljen har avvikit från index rejält. Det skiljer nu 9% mellan index och min portfölj. Portföljen är jämt balanserad, det största innehavet väger 5,8% och topp 10 i portföljen väger 37,5%.

För min del har tyvärr avvikelsen skett på nedsidan, dvs min portfölj har underpresterat med 9% mot index, trots hög grad av diversifiering.

Att hög grad av diversifiering kan resultera i avvikelse mot index även på uppsidan är i princip alla svenska småbolagsfonder ett bevis på. De håller oftast mellan 30-60 aktier och har historiskt slagit index över tid. Enter Småbolagsfond, som överpresterat index med ca 30%-enheter i år, har 42 innehav, där det största väger 5,4% och topp 10 i fonden väger 37%.

Det är valet av aktier i portföljen som kommer avgöra hur indexlik avkastningen blir, inte antalet innehav.

Ombalansering av EV/EBIT + Momentum-portföljen

I början av september var det dags att balansera om EV/EBIT + momentum-portföljen, som är 1/3-del av min värdestrategi. Innehaven som fanns i portföljen köptes in i mars tidigare i år och ombalanseras var sjätte månad.

Scandic, som jag trodde skulle bli en vinnare, blev det stora sänket tillsammans med EnQuest. Jag prickade rätt i att jag trodde att NOTE skulle bli en vinnare. Aktien gick upp hela 86%. Åtta av portföljbolagen slog index och således misslyckades 12 med att slå index.

Portföljen som helhet avkastade 6,1%, vilket var 3,86% sämre än index. EV/EBIT + Momentum-portföljen har nu varit igång i ett år, och sedan september 2019 har den avkastat 12,7%. Det gör att den ligger 2,5% bakom index som gett 15,2% i avkastning.

Resultat för de aktier som köptes in i Mars 2020 och såldes 6 månader senare.

Nya inköp i september

Samtliga innehav med undantag för NOTE, Holmen och Nordic Waterproofing fick lämna portföljen. Det var alltså rejäl omsättning då 85% av de tidigare innehaven såldes för att ersättas av 17 nya. Nedan ses de 20 aktier som den första september rankades bäst på kombinationen EV/EBIT och 6-månaders momentum.

Det som sticker ut är att spelbolagen Betsson, Kindred och LeoVegas alla fick plats, 15% av portföljen är därmed viktad mot betting & casino. Vi fick även med tre IT-konsulter i Prevas, Proact IT och KnowIT. Vad också kan nämnas är att BHG Group, Husqvarna och Nordic Entertainment, som alla rider på hemma-trenden kom med. Återstår att se om vi är sena på bollen eller om de fortsätter att prestera.

Utvärdering och nästa ombalansering sker i början av mars 2021.

Faktorportföljen – Q3 2020

Portföljen slog index i Q3, men ligger fortsatt sämre än ett svenskt index YTD 2020, ca 4% bakom.

Månadssparandet för juli och augusti investerades i Dual Momentum B&H, som fortsatt ligger investerat i amerikanska aktier. Månadssparandet för september gick in i Quality/Investmentbolag där jag tog in ett nytt innehav. VNV Global, som vid tidpunkten handlades till 19% substansrabatt finns numera i portföljen. Slutligen balanserades EV/EBIT + Momentum-portföljen om i början av september. Sammantaget har det varit ett kvartal med lägst aktivitet hittills i år.

Allokering vid utgången av Q3

Planen är att flytta över en del av kapitalet från Dual Momentum Trend (DM Trend) till Dual Momentum B&H (DM B&H) i nästa kvartal. Totalsumman som är allokerad till DM Trend och DM B&H kommer fortsatt vara ca 27%, men DM B&H kommer ha en övervikt.

I samband med utgången av Q3 flyttade jag över allt kapital i size-faktorn från Avanza till SAVR. Är nöjd med SAVR plattform så långt och ser fram emot att spara in lite förvaltningskostnader.

Resultat Q3 2020

Tyvärr har jag haft mest dollars i de två strategier som gått sämst i år, Trend och Värde. Trend ligger fortsatt minus för året, medan Värde återhämtat nästan hela raset. Ett index viktat Sverige/Globalt/Cash 60/30/10 har gett ca 6% avkastning YTD. Jag har ungefär liknande allokering och ligger därmed 2% efter mitt jämförelseindex.

Magic Formula and then Momentum

I en tid då de flesta på Fintwit fokuserar på att koncentrera sina portföljer till 3-8 teknikaktier med hög tillväxtkarakistik, fortsätter jag med systematiska strategier. Upptäckte att jag inte hade dokumenterat de investeringar som skedde i värdestrategin i juni. Med Joel Greenblatts The Magic Formula som grund, tillsammans med momentum för att reducera risken för value traps kallar jag den Magic formula and then Momentum.

Jag har det senaste åren insett värdet av diversifiering. Jag vill sova gott om nätterna. Dels genom att investera i olika strategier så som värde, momentum, kvalité och dels genom att ha god diversifiering inom respektive strategi. Bloggen Applying Value har skrivit mycket bra om diversifiering när det gäller kvantitativa strategier som exv Magic Formula här.

I december 2019 rankade jag alla aktier på Small, Mid och Large cap på EV/EBIT + ROC, dvs Magic Formula. De 40 aktier med bäst Magic Formula-ranking sorterades sedan på 6-månaders momentum, varpå topp 20 köptes. Dessa aktier hålls 12 månader och sedan görs proceduren om.

I ett sätt att diversifiera MF-strategin investerade jag i början av juni 2020 i ytterligare 20 aktier med samma metod som ovan. Pga överlapp mellan december-korgen och juni-korgen innehåller den totala Magic Formula-portföljen 33 innehav.

Magic Formula and then Momentum, Juni 2020

De 20 aktier som modellen spottade ur sig i början av Juni 2020 ses i tabellen nedan.

Skogsbolagen Holmen och Arctic Paper är de aktier som värderas absolut lägst, EV/EBIT 4,9 respektive 2,4. Det senare är också det bolag med lägst börsvärde av de 20 som köptes in, endast 731 miljoner sek. Högst börsvärde står Volvo för – 310 miljarder sek – vilket drar upp snittet rejält.

Vi fick ganska stor tilt mot industri, ca 45% om man räknar bygg som industri, vilket börsdata gör. Teknik lyser med sin frånvaro, men twitterfavoriten Instalco kom med.

Det är ingen sexig portfölj. De aktier som gjorde mest ont att köpa var Orexo, Epiroc och Axfood. Förlorade en del pengar i Orexo för några år sedan när jag höll på med stock picking. Utvärderar i juni 2021.

Faktorportföljen – Q2 2020

Inte mycket tid över nu. Men gör ett försök att få ner några rader om Q2, två månader efter att kvartalet stängt… Med facit i hand agerade jag inte tillräckligt aggressivt under Q1. Men det är ju alltid lätt att säga i efterhand. Med ca 4% cash samt en Allvädersallokering som växt till en 20% andel av portföljen var det dags att agera i Q2. Jag vill att allvädersdelen ska stå för max 10% av portföljen, vilket betydde att jag hade 14% likvida medel att agera med. Men fan va svårt det är att investera surt förvärvade pengar när allt är kaos i världen. Men börsen, den bryr sig fan inte. Och time in the market beats bla bla bla.

Då jag tror mer och mer på indexförvaltning i kombination med momentum har jag valt att utöka, eller diversifiera min Dual Momentum-strategi. Dual Momentum baseras på absolut momentum och relativ momentum. Relativ momentum är då man jämför två aktieindex, amerikanska aktier och globala aktier ex USA. Den som gått bäst av dessa jämförs sedan med den riskfria räntan. Om den riskfria räntan, typ en kort räntefond, har bättre avkastning de senaste 12 månaderna än det aktieindex som hade bäst relativ momentum, investerar man i räntefonden. Annars i det aktieindex med bäst momentum. Gary Antonacci, grundaren av strategin, har också testat enbart relativ momentum, vilket också visat sig generera överavkastning. Fördelen med den strategin är att avkastning är mer indexlik, vilket gör det psykologiskt enklare att hålla fast vid den. Jag planerar därför att ha ca 10% av portföljen i strategin som jag valt att kalla Dual Momentum B&H då den aldrig kommer växla över till bonds utan alltid vara placerad i aktier. Dual Momentum kommer fortsatt ha en vikt på ca 25% i portföljen.

Allokering vid utgången av Q2

Under Q2 har den största ökningen skett i Value, som gått från en vikt på ca 18% till knappt 24%, jämfört med utgången av Q1. Jag passade på att överbalansera i samband med ombalansering i en av värdeportföljerna i början av juni.

Största minskning gjordes i Allvädersportföljen, den halverades för att istället investeras i mer riskfyllda tillgångar. Annars är portföljen relativt oförändrad. Den är relativt passivt förvaltad då alla beslut är regelstyrda. Min bias för att börsen ska ner igen innan nyår gör dock att jag inte blir av med lite cash jag har på sidlinjen, för närvarande drygt 3%. Trots att jag VET att det är fel låter jag dom ligga där i väntan på en liten dipp. Fan, borde bara trycka in dom i Investor eller nåt..

Resultat Q2 2020

Dual Momentum låg likvid fram till 1:a juni och missade givetvis att tjäna massor av dollars…
Bland long only-strategierna var size mest framgångsrikt, tätt följt av value. Value var dock långt ner i källaren i den värsta corona-bäsen vilket gör att den har en ganska lång uppförsbacke kvar till break even på året.

Som helhet ligger nu portföljen 4,77%-enheter efter svenskt index och 3,33%-enheter efter globalt index. Det är fan inte lätt det här alltså…

Faktorportföljen – Q1 2020

Att man inte kan förutspå börsnedgångar utan endast förbereda sig på dom är något jag tagit fasta på. Jag har de senaste åren därför jobbat med en portföljallokering som haft maximal historisk nedgång på ca 32%, vilket är den nedgång jag tror mig kunna hantera utan att slänga in handduken. Mer än så skulle nog bli tufft rent psykologiskt.

Totalt genomfördes 51 köptransaktioner och 2 säljtransaktioner under kvartalet. Ca 51% av summan som investerades i Q1 gick in All Weather Portfolio i början av januari för att ta ner risk. Lite årsbonus och annat trevligt tillskott till kassan gjorde att jag hade en större summa likvider tillgängligt på årets första handelsdag. Portföljen har de senaste åren växt till en storlek som gör att summan av mitt rutinmässiga månadssparande motsvarar knappt 0,7% av total portfölj. Därför bestämde jag mig för att ha en något försiktigare allokering inför 2020 och valde därför att placera majoriteten av likviditeten i Allväders-portföljen. Dess vikt ökade därmed från 10% till 15% av total portfölj.

Ca 31% av köpen gick in i Size-faktorn som investerar i svenska småbolag. Tyvärr gjordes 75% av köpen i jan & feb vilket blivit kortsiktigt kostsamt. Men 25% av köpen i size genomfördes på bottenkurser i mars så det blir troligtvis fint i längden. Jag kommer fortsätta investera i småbolag varje månad så jag hoppas vi håller oss på låga nivåer ett tag till så att man kan ackumulera på låga nivåer.  

Ca 12% av summan som investerades i Q1 gick in i Quality, varav 83% av köpen genomfördes under mars månad. Med tanke på den lilla re-bound vi sett har därför Quality gått bäst rent procentuellt under kvartalet bland aktiestrategierna. 

Ca 6% investerades i value i samband med den ombalansering som gjordes i början av mars. I samband med denna ombalansering fick vi in ytterligare ett bolag i oljesektorn samt Scandic Hotels. Value-portföljen gick därmed in i mars med ca 8% exponering mot olja och knappt 3% i Scandic Hotels vilket varit allt annat är bra för avkastningen kortsiktigt. Trots 8% exponering mot skog som klarat raset väldigt bra är value-portföljen ner kraftigt i Q1.

Försäljningarna skedde på kvartalets sista handelsdag. Spiltan Högräntefond och Spiltan korträntefond skickades ut till. Dels pga av den utveckling vi sett bland företagsobligationsfonder och korträntefonder, dels för att jag numera inte känner mig bekväm med att ha kapital i Spiltans räntefonder. Innehaven fanns i min allvädersportfölj. Korträntefonden som instrument för kortränta och Högräntefonden som instrument för långränta. Att investera i Spiltans Högräntefond trots att den inte innehåller räntepapper med lång löptid var ett aktivt val som jag nu bittert fick ångra. Hittills har den gett god avkastning till låg risk, men nu smällde det. Kommer istället använda ETF:en iShares Treasury Bond 20+YR som instrument för långränta. När det gäller korträntefonden kommer jag hålla cash tills jag funderat på vilket korträntefond som är mest lämplig.

Resultat Q1 2020

Q1 2020

Aktier var inget bra tillgångsslag under Q1. Bäst under kvartalet gick absolutavkastande allvädersportföljen som endast innehåller 25% aktier. Sämst gick värdebolag.
Som helhet slog portföljen den svenska börsen med knappt 1%, men underpresterade jämfört med en globalfond som gav en negativ avkastning om 14-15%.

Summering Q1

Om man tar portföljens snittvärde under Q1 (mätt från värde vid ingången av jan samt i slutet av jan, feb och mars) genomförde jag köp för motsvarande 5% av totalt portföljvärde bara under mars månad. När jag summerar kvartalet inser jag att jag ändå kan ha varit för försiktig med köp under nedgången. På kvartalets sista dag hade jag en kassa på knappt 4% som jag inte hunnit investera. Min taktik i mars var att genomföra extraköp en gång i veckan, vilket jag gjorde. Men kanske skulle jag köpt ännu mer aggressivt? Jag har en en tro om att -30% inte är botten, varför jag inte ville köpa för hela kassan på den nivån. Att tro är farligt, så det återstår att se om det var ett korrekt beslut.

Utöver att jag fortsatt har kassa på knappt 4% har Allvädersportföljen stått emot nedgången bra. Det gör att Allvädersportföljen nu står för knappt 20% av portföljen. Inför året ökade jag den till 15%, men jag är nu beredd att successivt minska den till 10% igen till förmån för köp i trendföljande och long only-strategierna.