Faktorportföljen – Q1 2021

Q1 -21 avrundades med en positiv avkastning om 8,71%. Mitt jämförelseindex, bestående av 60% SPP Sverige / 28% SPP Global / 12% Handelsbanken Multi Asset 25, gav en avkastning om totalt 12%, dvs ca 3%-enheter bättre än faktorportföljen.

Avkastning total portfölj Q1 -21

Aktivitet
Under årets första månader har jag ökat mest i Allvädersportföljen. Vid utgången av Q4 -20 stod den för knappt 9% av portföljen, för att nu stå för knappt 12%. Syftet med ökningen är att sänka den totala risken i portföljen.

I samband med ombalansering av värdeportföljen i Mars valde jag att flytta en del kapital från Value till övriga strategier, då Value stod för nästan 25% av portföljen. Vid kvartalets utgång stod Value för ca 22% av portföljen.

Jag har också genomfört en ny review av de småbolagsfonder jag investerat i för exponering mot Small Cap-faktorn. Jag noterade då att några av fonderna har ökat sitt AUM rejält det senaste året, vilket kan medföra att de kan få problem att röra sig in i de minsta bolagen i sitt univers. Swedbank Ny Teknik (44 MDSEK), Swedbank Småbolag (30 MDSEK), SEB Sverigefond Småbolag C/R (20 MDSEK) och TIN Ny Teknik (18 MDSEK) är fonder jag slutat tillföra nytt kapital. Återstår att se om de får lämna portföljen helt eller om jag nöjer mig med att vikta ned dom.

Resultat per faktor Q1 -21

Trendföljande
Både Dual Momentum och Relative Momentum låg med 100% exponering mot S&P500 under hela Q1, vilket varit gynnsamt då globalt index ”endast” steg 11,8%. Trendföljande har därmed ett försprång mot index med ca 1,3%-enheter vid kvartalets slut. SEK har stärkts mot USD och givit en valutamedvind om ca 6%.

Long Only
Bland de svenska long only-strategierna blev samtliga omåkta av index som steg nästan 14%. Value har fått revansch och Small Cap som gått starkt de senaste åren presterade sämst. I Quality-korgen är det kul att se att Öresund är det 4:e bäst presterande investmentbolaget, upp ca 13%. Även Berkshire Hathaway som hade ett sämre -20 har gått starkt och är upp ca 16% i SEK.

Absolutavkastande / Risk Parity
Här är det inte mycket action. Inledde med negativ avkastning både i jan och feb för att i mars återhämta sig och sluta upp 0,24% vid utgången av kvartalet. Handelsbankens Multi Asset fond, som har ungefär samma riskprofil, har givit en positiv avkastning om ca 3%.

Allokering vid utgången av Q1


Allt gott.

Faktorportföljen – Q4 2020

Portföljens avkastning slutade på 13,51%, vilket jag är mycket nöjd med då ca 30% av portföljen är allokerad mot USA vars index endast steg 7% i SEK. Portföljen hade också ca 5% placerat i räntetillgångar under året.

Avkastning total portfölj 2020

Likt förra året har portföljen haft en tilt mot värde och momentum. Strategierna har under året stått för ca 25% respektive 30% av portföljen. Även i år har det varit negativt för avkastningen, då både Small Cap och Quality haft betydligt bättre avkastning. Årets två sista månader var dock riktigt starka för Value och det har sedan dess talats om en rotation mot värdeaktier. Då tillväxtaktier återigen överpresterat värdeaktier under året har jag valt att behålla en något högre tilt mot värde in i 2021. Under inledningen av det nya året har jag också ökat upp vikten i All Weather, där jag vill röra mig mot 15% vikt. Det har dock varit smärtsamt att investera i långa räntefonder i nuvarande ränteklimat…

Resultat per faktor Q4 & helåret 2020

Trendföljande
Dual Momentum signalerade för negativ börs i slutet av mars, i princip på botten. Låg sedan likvid under den branta uppgången i april och maj för att gå in i 100% amerikanska aktier igen i början av juni. Detta gjorde att avkastningen blev negativ på helåret. Dual Momentum har drabbats av ett antal whipsaw’s de senaste åren, vilket gjort att den halkat efter index. Jag har därför valt att diversifiera strategin genom att ha en momentumstrategi som alltid ligger 100% investerad och som enbart jämför relativt momentum mellan US och Globalt aktieindex ex. US för att avgöra vart strategin ska investera. I slutet av 2020 låg båda strategierna investerade i amerikanska aktier.

Long Only
Quality, som består av en korg relativt likaviktade investmentbolag presterade bäst 2020. Kinnevik blev bästa innehav, en aktie som var kraftigt ifrågasatt i inledningen av 2020 då man valde att avyttra Millicom. Sämst presterade Öresund som haft det jobbigt de senaste åren. Småbolagsfonderna hade ytterligare ett bra år och Value fick revansch efter att ha underpresterat index två år i rad.

Absolutavkastande / Risk Parity
Då jag felaktigt använde Spiltan Högräntefond som instrument mot långränta åkte portföljen på en rejäl smäll i mars. Det är nu åtgärdat och portföljen har nu exponering mot europeiska och amerikanska långa stadsobligationer i långeränte-benet. Har också tagit in ETF:en iShares MSCI World Small Cap, ticker IUSN, i aktiedelen som komplement till globala storbolag. Portföljen har i inledningen av 2021 blivit ombalanserad till att hålla 25% i vardera ben, aktier, kortränta, långränta och guld

Allokering vid utgången av Q4

Målallokering:
20% Value
20% Quality
20% Small Cap
15% Risk Parity
15% Relative Momentum
10% Dual Momentum

Värdeportföljen in i 2021

Då det är relativt stor omsättning i min värdeportfölj vill jag dokumentera vilka innehav jag går in i 2021 med. Men först en Strategy overview, dels för att jag själv ska komma ihåg hur jag investerade i slutet av 2020 om jag skulle läsa detta om 5-10 år, och dels för eventuella läsare.

Som grund för mina tre del-portföljer använder jag 2 strategier, som i sin tur bildar Value-portföljen. De 3 del-portföljerna ombalanseras vid olika tidpunkter, en gång per kvartal. Alla tre del-portföljer håller 20 aktier vardera och jag försöker hålla lika mycket kapital i respektive del-portfölj. Maximalt antal innehav i Value-portföljen är 60 (20+20+20), men då överlapp mellan del-portföljerna förekommer håller jag totalt oftast 40-50 innehav. Det betyder att en aktie som köps in i två eller fler del-portföljer kommer ha en större vikt i total portfölj. I nuläget finns ingen aktie i samtliga tre del-portföljer, men ett antal aktier finns i två del-portföljer.

Value-portföljen som jag går in i 2021 med:

Portföljen hade med all säkerhet inte sett ut såhär om jag investerade med egen analys som grund. Jag hade antagligen haft ett stort Twitter-bias och legat tung i aktier som Evolution Gaming, Embracer, Stillfront, Facebook, Plejd osv. Det har varit helt rätt de senaste åren. Men jag vet att jag inte kommer ha conviction nog om det skulle storma kring bolagen. Jag behöver vara mycket mer påläst än vad jag har tid och lust till att vara och jag hyser stor respekt till de som lägger ned den tid som krävs. Jag har istället lagt tid på att läsa studier kring kvantitativa strategier och har en conviction till den approachen. Regelstyrt, utan känslor. Vi är vår egen värsta fiende när det kommer till investeringar och beslut kring pengar.

I år blir fjärde året jag investerar kvantitativt i individuella aktier. Första året underpresterade strategin mot index med 0,1%-enheter. Andra året med 24%-enheter. Det var tufft. Tredje året underpresterade strategin också, men index gick upp 32% och min portfölj 25%, så jag var nöjd ändå. Jag visste att strategin haft 5-årsperioder med underprestation mot index. Men i år ser det ut som att strategin slår index, vilket glädjer mig. Historisk utveckling finns här.

Nya innehav i Magic Formula Vinterportfölj

I början av december var det dags för ombalansering av den Magic Formula portfölj som ombalanseras i december varje år. Jag har ytterligare en Magic Formula portfölj som ombalanseras i juni varje år. För att särskilja dessa åt kommer jag kalla decemberportföljen för MF Vinterportfölj och juniportföljen för MF-Sommarportfölj.

Jag rankade alla aktier på Small, Mid och Large cap (med undantag för finans och fastighetsbolag) enligt Magic formula. De 40 högst rankade aktierna sorterades sedan på högst 6-månaders prisutveckling. Sex aktier från föregående års vinterportfölj återfanns på listan i år igen och behölls därmed. Resterande såldes och 14 nya innehav köptes in för att därmed bilda Magic Formula Vinterportfölj med 20 likaviktade innehav:

Några noteringar bland portföljens innehav:

 • Av Magic Formulas topp 20 bäst rankade aktier filtrerade mitt momentumfilter bort 12 av dom
 • EV/EBIT snittet på 13,1 är i år högre jämfört med förra året, då det låg på 11 blankt
 • Även P/E-snittet på 17,6 är högre i år jämfört med förra året, då 14,2
 • Avkastning på eget kapital är i år drygt 1%-enhet högre än förra året
 • 15 av portföljbolagen har en avkastning på eget kapital på över 20%
 • Snittmomentum för förra årets portfölj låg på 16%, hela 36%-enheter lägre än i år
 • Hälften av portföljbolagen har en tvåsiffrig årlig vinsttillväxt sett till de senaste 5 åren.
 • Endast en aktie har ett ensiffrig P/E-tal, Ferronordic. I portföljen som formades i dec -19 hade 5 aktier ensiffriga P/E-tal
 • De allra lägst värderade aktierna brukar ha negativt momentum. Men den bäst rankade aktien enligt Magic Formula, Ferronordic, som inkluderades i portföljen har gått upp hela 32% de senaste 6 månaderna
 • Vi har en övervikt mot IT-konsultbolag. 20% av portföljen är investerat i KnowIT, Prevas, Softronic & B3 Consulting. Jag tror att de tre sistnämnda kan vara föremål för uppköp nästa år
 • Portföljen är tilltad mot småbolag, 45% av portföljen består av aktier från Small Cap listan, 30% från Mid Cap och 25% från Large Cap
 • Softronic, JM, Christian Berner Tech, Boliden, Semcon, & Ferronordic är återkommande innehav från förra året
 • B3 Consulting är portföljens minsta bolag sett till börsvärde, 372 miljoner SEK. Boliden är portföljens största med sina 80 miljarder SEK. Snittet för portföljen ligger på 11 miljarder SEK
 • Börsen har stigit ca 17% de senaste 6 månaderna. Snittet för aktierna i portföljen är en uppgång på drygt 50%

Dessa aktier hålls nu i 12 månader. Nästa ombalansering sker i början av december 2021.

Ombalansering av Magic Formula

I december 2019 rankade jag alla aktier på Small, Mid och Large cap enligt Magic formula. De 40 högst rankade aktierna sorterades sedan på bäst 6-månaders prisutveckling, dvs prismomentum. De 20 aktier med bäst prismomentum bildade en portfölj som det nu, 12 månader senare, är dags att summera och ombalansera.

Portföljen som formerades i december 2019 och såldes i december 2020 slog index. Avkastningen landade på 14,42% inkl. utdelning, vilket var 2,61%-enheter bättre än mitt jämförelseindex, SPP Aktiefond Sverige.

Portföljens innehav och avkastning ses i tabellen nedan:

Några noteringar bland portföljens innehav:

 • CTT Systems var upp 68% innan corona-kraschen, ned 33% i augusti och såldes i december med 5% förlust
 • Oljebolagen blev portföljens stora sänken. Utan dessa hade avkastningen landat på ca 20%
 • NOTE var ned 40% i mitten på mars men blev portföljens nästa bästa aktie, upp 50%
 • NCAB Group, sektorkollega till NOTE blev portföljens bäst presterande aktie, upp ca 57%
 • Arctic Paper, portföljens billigaste bolag vid investeringstillfället med ett P/E-tal på 6,8 avkastade 29%
 • Volvo som hade högst bolagsvärde (301 miljarder SEK) vid investeringstillfället gick upp ca 33%
 • Lundin Energy som tappat 25% under året dubblade antalet aktieägare på Avanza under året
 • Trots att Epiroc avkastade nästan 30% har antalet aktieägare på Avanza minskat
 • 6 av innehaven, dvs 30%, köptes även in till portföljen som skapades i december 2020

Återkommer med sammanställning om vilka aktier som ingår i den portfölj som skapades i december 2020.

Avvika från index med 47 innehav?

Min värdeportfölj består av tre underliggande portföljer. Två stycken Magic Formula-portföljer som ombalanseras årsvis vid olika tillfällen. Vidare har jag en EV/EBIT + Momentum-portfölj som ombalanseras två gånger per år. Ombalansering sker med ett kvartals mellanrum. Respektive underliggande portfölj håller 20 aktier vilket gör att total portfölj kan bestå av 60 aktier, men oftast finns en del överlapp av innehaven mellan portföljerna.

Diversifiering är något som ofta diskuteras på Twitter. Vissa menar att om man har fler än 15-20 innehav kommer portföljen prestera likt index, punkt. Jag kan slå hål på det påståendet. Min värdeportfölj har haft ca 45 innehav under 2020 och portföljen har avvikit från index rejält. Det skiljer nu 9% mellan index och min portfölj. Portföljen är jämt balanserad, det största innehavet väger 5,8% och topp 10 i portföljen väger 37,5%.

För min del har tyvärr avvikelsen skett på nedsidan, dvs min portfölj har underpresterat med 9% mot index, trots hög grad av diversifiering.

Att hög grad av diversifiering kan resultera i avvikelse mot index även på uppsidan är i princip alla svenska småbolagsfonder ett bevis på. De håller oftast mellan 30-60 aktier och har historiskt slagit index över tid. Enter Småbolagsfond, som överpresterat index med ca 30%-enheter i år, har 42 innehav, där det största väger 5,4% och topp 10 i fonden väger 37%.

Det är valet av aktier i portföljen som kommer avgöra hur indexlik avkastningen blir, inte antalet innehav.

Ombalansering av EV/EBIT + Momentum-portföljen

I början av september var det dags att balansera om EV/EBIT + momentum-portföljen, som är 1/3-del av min värdestrategi. Innehaven som fanns i portföljen köptes in i mars tidigare i år och ombalanseras var sjätte månad.

Scandic, som jag trodde skulle bli en vinnare, blev det stora sänket tillsammans med EnQuest. Jag prickade rätt i att jag trodde att NOTE skulle bli en vinnare. Aktien gick upp hela 86%. Åtta av portföljbolagen slog index och således misslyckades 12 med att slå index.

Portföljen som helhet avkastade 6,1%, vilket var 3,86% sämre än index. EV/EBIT + Momentum-portföljen har nu varit igång i ett år, och sedan september 2019 har den avkastat 12,7%. Det gör att den ligger 2,5% bakom index som gett 15,2% i avkastning.

Resultat för de aktier som köptes in i Mars 2020 och såldes 6 månader senare.

Nya inköp i september

Samtliga innehav med undantag för NOTE, Holmen och Nordic Waterproofing fick lämna portföljen. Det var alltså rejäl omsättning då 85% av de tidigare innehaven såldes för att ersättas av 17 nya. Nedan ses de 20 aktier som den första september rankades bäst på kombinationen EV/EBIT och 6-månaders momentum.

Det som sticker ut är att spelbolagen Betsson, Kindred och LeoVegas alla fick plats, 15% av portföljen är därmed viktad mot betting & casino. Vi fick även med tre IT-konsulter i Prevas, Proact IT och KnowIT. Vad också kan nämnas är att BHG Group, Husqvarna och Nordic Entertainment, som alla rider på hemma-trenden kom med. Återstår att se om vi är sena på bollen eller om de fortsätter att prestera.

Utvärdering och nästa ombalansering sker i början av mars 2021.

Faktorportföljen – Q3 2020

Portföljen slog index i Q3, men ligger fortsatt sämre än ett svenskt index YTD 2020, ca 4% bakom.

Månadssparandet för juli och augusti investerades i Dual Momentum B&H, som fortsatt ligger investerat i amerikanska aktier. Månadssparandet för september gick in i Quality/Investmentbolag där jag tog in ett nytt innehav. VNV Global, som vid tidpunkten handlades till 19% substansrabatt finns numera i portföljen. Slutligen balanserades EV/EBIT + Momentum-portföljen om i början av september. Sammantaget har det varit ett kvartal med lägst aktivitet hittills i år.

Allokering vid utgången av Q3

Planen är att flytta över en del av kapitalet från Dual Momentum Trend (DM Trend) till Dual Momentum B&H (DM B&H) i nästa kvartal. Totalsumman som är allokerad till DM Trend och DM B&H kommer fortsatt vara ca 27%, men DM B&H kommer ha en övervikt.

I samband med utgången av Q3 flyttade jag över allt kapital i size-faktorn från Avanza till SAVR. Är nöjd med SAVR plattform så långt och ser fram emot att spara in lite förvaltningskostnader.

Resultat Q3 2020

Tyvärr har jag haft mest dollars i de två strategier som gått sämst i år, Trend och Värde. Trend ligger fortsatt minus för året, medan Värde återhämtat nästan hela raset. Ett index viktat Sverige/Globalt/Cash 60/30/10 har gett ca 6% avkastning YTD. Jag har ungefär liknande allokering och ligger därmed 2% efter mitt jämförelseindex.

Magic Formula and then Momentum

I en tid då de flesta på Fintwit fokuserar på att koncentrera sina portföljer till 3-8 teknikaktier med hög tillväxtkarakistik, fortsätter jag med systematiska strategier. Upptäckte att jag inte hade dokumenterat de investeringar som skedde i värdestrategin i juni. Med Joel Greenblatts The Magic Formula som grund, tillsammans med momentum för att reducera risken för value traps kallar jag den Magic formula and then Momentum.

Jag har det senaste åren insett värdet av diversifiering. Jag vill sova gott om nätterna. Dels genom att investera i olika strategier så som värde, momentum, kvalité och dels genom att ha god diversifiering inom respektive strategi. Bloggen Applying Value har skrivit mycket bra om diversifiering när det gäller kvantitativa strategier som exv Magic Formula här.

I december 2019 rankade jag alla aktier på Small, Mid och Large cap på EV/EBIT + ROC, dvs Magic Formula. De 40 aktier med bäst Magic Formula-ranking sorterades sedan på 6-månaders momentum, varpå topp 20 köptes. Dessa aktier hålls 12 månader och sedan görs proceduren om.

I ett sätt att diversifiera MF-strategin investerade jag i början av juni 2020 i ytterligare 20 aktier med samma metod som ovan. Pga överlapp mellan december-korgen och juni-korgen innehåller den totala Magic Formula-portföljen 33 innehav.

Magic Formula and then Momentum, Juni 2020

De 20 aktier som modellen spottade ur sig i början av Juni 2020 ses i tabellen nedan.

Skogsbolagen Holmen och Arctic Paper är de aktier som värderas absolut lägst, EV/EBIT 4,9 respektive 2,4. Det senare är också det bolag med lägst börsvärde av de 20 som köptes in, endast 731 miljoner sek. Högst börsvärde står Volvo för – 310 miljarder sek – vilket drar upp snittet rejält.

Vi fick ganska stor tilt mot industri, ca 45% om man räknar bygg som industri, vilket börsdata gör. Teknik lyser med sin frånvaro, men twitterfavoriten Instalco kom med.

Det är ingen sexig portfölj. De aktier som gjorde mest ont att köpa var Orexo, Epiroc och Axfood. Förlorade en del pengar i Orexo för några år sedan när jag höll på med stock picking. Utvärderar i juni 2021.